Prace archeologiczne na terenie naszej inwestycji

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2013 r. na wielokulturowej osadzie na stanowisku 20 w Bninie, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie

Badania archeologiczne w Bninie, gm. Kórnik prowadziła Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska pod kierownictwem Ewy Pawlak. Prace wykonano w dwóch etapach związanych z realizacją dwóch odrębnych inwestycji. W maju 2013 roku, na zlecenie przedsiębiorstwa WESLEY-BO z Poznania, rozpoznano teren w obrębie działek 16/12-13 i 16/22 w związku z planowaną budową osiedla mieszkaniowego. W czerwcu, na zlecenie Anny Hybner-Giannoulis poszerzono zasięg badań na działki 16/17, 16/11, 17/8-9, położone na południe od dotychczasowego obszaru prac. Inwestycja znajduje się przy ulicy Edwarda Pohla w Bninie, w jego części położonej na wschód od Jeziora Kórnickiego i Bnińskiego, na terenie do niedawna użytkowanym wyłącznie rolniczo (Ryc. 1). Malownicze położenie oraz dobre połączenie komunikacyjne z Poznaniem sprawiły, że coraz liczniej powstaje tu zabudowa, zarówno jedno-, jak i wielorodzinna —- więcej można przeczytać w załączonym opracowaniu. Zapraszamy do lektury :)   pdf